Camping reglement

Minicamping “De Karpermolen”
De Uitgang 12,
5531 NM Bladel
E-mail: info@dekarpermolen.nl

ALTIJD BEREIKBAAR ONDER TEL. NR. 0031(0)654783376
 • Bij de entree wordt dit reglement onder de aandacht gebracht aan gasten en bezoekers. Bij verblijf van personen op dit terrein wordt er van uitgegaan dat zij, bekent zijn, en instemmen met de regels van dit campingreglement. Bij aankomst worden zij hierop geattendeerd. 
 • Bij eerste aankomst melden voor de registratie van de gasten, ook de huisdieren. Aankomst vanaf 13.00 uur. Vertrek voor 12.00 uur. Andere tijden zijn mogelijk, maar wel in overleg.
 • Voor alle vormen van verblijf op het terrein is aanmelden van perso(o)n(en) verplicht. 
 • Om uw verblijf te betalen, graag de avond vóór uw vertrek . Graag tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Komt u op een ander tijdstip? Ook voor het vragen naar een voortent vlonder. Dan even bellen. 0654783376
 • Géén plastic gebruiken onder de tent of voortent.
 • Bezoek is welkom. Overlast aan anderen moet worden voorkomen. 
 • Gasten dienen zo mogelijk vooraf hun bezoekers bij campingbaas te melden.                Zonder aanmelden is verblijf op het kampeerterrein niet toegestaan.
 • Huisdieren melden. Honden aan de lijn en uitlaten buiten het terrein bij voorkeur langs Goorland. Hondenpoep in plastic zakjes bij het brandbaar afval  deponeren. 
 • De voorzieningen op het terrein, zoals visvijver en jeu-de-boules-banen enz., zijn er vooral voor de campinggasten, toch kan, na melding, aan derden toestemming worden gegeven om deze voorzieningen te gebruiken. 
 • In de douche- , toiletgelegenheden, en in alle andere (vrij) toegankelijke, tot het terrein behorende ruimten is roken en open vuur verboden.
 • Balspelen e.d. zijn toegestaan tot zover er geen overlast optreed naar andere recreanten. 
 • De beplanting op en rond ons recreatiebedrijf is aangebracht om privacy te bevorderen en om kampeermiddelen aan het oog van derden te onttrekken. Help ons deze zo te houden! 
 • De huurders accepteren de eventuele overlast van snoei- en maai werkzaamheden en los liggend gras. 
 • Grijs en brandbaar-afval,  In het gehanteerde campingtarief is het aanbieden van 1 zak huisvuil per week inbegrepen.  Een extra zak huisvuil kan tegen een vergoeding van € 7,- worden aangeboden.
 • Plastic, Drankkarton en blik aanbieden in de  PDM plastic zak Of kunnen in de betreffende bakken bij de schuur.  Papier, Glas, in de containers en GFT in de groene GFT ton bij de schuur,
 • Chemische toiletten, toiletcassettes kunnen worden geleegd en gespoeld bij de schoorsteen van de schuur. Let op; Géén drinkwater.
 • Vuilwater- en fecatanks van campers kunnen worden geleegd en gespoeld in de stortput bij de schoorsteen van de schuur. Let op: Géén drinkwater
 • Barbecue en/of vuurkorf niet op het gras plaatsen, betontegels zijn verkrijgbaar. Al het overige ontsteken van open vuur is verboden.
 • Onderverhuur van grond, caravan of tent, of het gratis beschikbaar stellen daarvan aan niet aangemelde/betalende gasten is niet toegestaan. 
 • Wij waken, soms met camera’s, over uw en onze eigendommen.
 • Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor beschadiging, vernieling, vervreemding, ongeval of vermissing van uw of de uwen, op het terrein aanwezige goederen en dieren.

Op items waar dit reglement niet in voorziet kan ter plaatse een aanwijzing worden gegeven.

januari 2021


sitemap       De Uitgang 12 | 5531 NM Bladel (NL) | tel. 0497-381442 | gsm. 06 444 04 693 | info@dekarpermolen.nl