Karpervijver

De vijver is ongeven met een verzorgde houtwal
De vijver is ongeven met een verzorgde houtwal
De vijver met veld vanaf de hoge kant gezien
De vijver met veld vanaf de hoge kant gezien
Vissen vanaf de steiger
Vissen vanaf de steiger
Rense in zijn element
Rense in zijn element

Onze karpervijver is sinds 2011 in gebruik. Vele recreanten en echte sportvissers hebben al een poging gewaagd om vissen te vangen. De resultaten van die pogingen lopen sterk uiteen. Dat varieerde van "bot" tot 250 stuks Giebels in een periode van 6 uren met 3 personen.
Maar ook in de omvang van de vissen zijn er zeer grote verschillen. Van een Giebel van 6 cm tot Duitse Spiegelkarper van 12 kg en alles wat daar tussen zwemt van voorn tot zeelt. Maar de grootste vissen, een Graskarper en Boerenschubkarper ,van meer dan 12 kg hebben zich nog niet laten vangen. Maar alle vissers waren zeer tevreden over vijver, de vangst en de rustige omgeving.

Om het vissen voor elke visser aangenaam te laten blijven hebben wij toch gemeend een reglement te moeten opstellen zodat hij weet wat van hem of haar verwacht wordt.

Voor reserveringen voor de visvijver kunt u per telefoon reserveren. Alleen op die tijden als er de ruimte voor is.


 Reglement van Visvijver “De Karpermolen” Bladel. Januari 2021

 1. U en uw gezinsleden verblijven op EIGEN risico op het terrein.
 2. Iedere visser dient bij aankomst zich te melden. bij: woning De Uitgang 12, de winkel, of via 0654783376
 3. Kosten van het vissen, voor niet gasten; voor een tijd van max. 5 uren € 5,- per visser*¹, voor het vissen met één hengel, Voor elke hengel meer per visser € 2,-, tot max. 3 hengels. *²
 4. Nachtvissen is niet meer toegestaan.
 5. Bij de betaling ontvangt u daarvan een bewijs met de datum.
 6. Op verzoek moet u uw betalingsbewijs tonen..
 7. Aan het einde van uw betaalde vistijd dient u zelf het vissen te beëindigen.
 8. U kunt gebruikmaken van de toiletten op de camping. (Bij de schuur, rechts)
 9. Als u toch een natuurplasje wil plegen? Niet op het gras maar tussen de struiken 
 10. Vissen mag uitsluitend vanaf het lagere gedeelte van de vijver en de steiger.
 11. Er mag uitsluitend worden gevist met één haak aan de hengel, zonder weerhaak.
 12. Er mag worden gevist met alle soorten aas of korrels, lok-strooivoeders mogen zéér beperkt gebruikt, Max. 100 gr/ 5 uur/visser.
 13. Gevangen vis dient uit het water gehaald te worden met een net en op de kant dient een onthakingsmat gebruikt te worden. Gebruik van wondspray aanbevolen.
 14. Geen vis scheppen die niet reglementair gevangen is.
 15. Gevangen vissen moeten worden teruggezet in de vijver of bij verzoek in het aanwezige leefbassin,
 16. Bij diefstal wordt direct de politie ingeschakeld.
 17. Als bij het vissen ernstig beschadigde vissen worden aangetroffen, niet terug plaatsen, maar dit melden bij de directie.
 18. Niet met de auto’s bij de vijver, mindervalide uitgezonderd (stapvoets rijden) en kunnen desgewenst bij voorkeur gebruikmaken van de steiger.
 19. Het is verboden om zich op of in het water te begeven.
 20. Het afval in de vuilnisbakken deponeren.
 21. Bij onregelmatigheden kan de directie kan u te allen tijde de toegang ontzeggen*¹.
 22. Indien noodzakelijk kan het reglement ter plekke worden aangepast.
 23. Recreatiebedrijf Duis of haar representant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan personen of materiaal of vervoersmiddelen.
 24. Iedere bezoeker wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van dit reglement en bepalingen die hierin zijn genoemd.

*¹Geen restitutie bij korter verblijf..

*² Geen restitutie bij het niet gebruiken van het bedoelde aantal hengels.

In onvoorziene omstandigheden neemt de verhuurder of zijn waarnemer een beslissing. 

Recreatiebedrijf Duis, De Karpermolen Bladel, De Uitgang 12
5531 NM Bladel
0497381442 of 0654783376 

sitemap       De Uitgang 12 | 5531 NM Bladel (NL) | tel. 0497-381442 | gsm. 06 444 04 693 | info@dekarpermolen.nl